Braille without borders the right to be blind without being disable

HOME

BWB IN TIBET

NIEUW
Niewsbrieven

------------------------------

MEDIA:

BOEKEN
Mijn weg leidt naar Tibet
Met andere Ogen

DOCUMENTAIRE

BLINDSIGHT
Sabriye & Paul Interview
CCTV 9 - talkshow

------------------------------

ONDERSTEUNING

Donaties
Stichting doel voor ogen
Foerderkreis Duitsland


Kunstkaarten

------------------------------

Bezoekers-tijden Projekt
Contact

------------------------------

BWB IN KERALA

kanthari
Aanmelden kanthari

Klik om font groter te maken
Klik om font kleiner te maken

  VOORWOORD     Nederlands Updated: 27-05-2018

Welkom bij Braille Zonder Grenzen!

Braille Zonder Grenzen heeft in Tibet de eerste blindenschool, een braille boek drukkerij, een beroeps-opleidings-boerderij en een zelf-integratie programma opgezet.
In de periode van 1998 tot Augustus 2017 had de organisatie een samenwerkings contract met een lokale regerings-partner (In China een vereiste om daar te kunnen werken) de Tibet Disabled Persons Federation. 
In Augustus 2017 werd dit contract helaas niet meer verlengd. 
Braille Zonder Grenzen was 1 van de laatste buitenlandse NGOs die nog in Tibet aktief was. 

De projekten moeten worden overgedragen aan de lokale partner. 

Op deze website vindt u informatie over de geschiedenis van Braille Zonder Grenzen.
Braille Zonder Grenzen werkt dus niet meer aktief in Tibet maar sinds 2009 hebben de oprichters van Braille Zonder Grenzen een nieuw projekt in India gestart. 
Alle ervaring die in Tibet is opgedaan wordt in Kerala India in het 'kanthari' instituut aan mensen die van de rand van de maatschappij komen, en zelf sociale projekten op willen zetten, gedeeld. Meer informatie over dit nieuwe projekt is te vinden op www.kanthari.org

De laatste ontwikkelingen over de gebeurtenissen in Tibet vindt u in het volgende
Kwartaalbericht

 

INTRODUKTIE


Voor blinde kinderen in de Tibetaanse Autonome Regio (T.A.R.) bestond er tot in 1998 geen mogelijkheid onderwijs te volgen. De kans dat ze normaal geÔntegreerd worden in de samenleving is mede daardoor erg klein. Op 2,5 miljoen inwoners in de T.A.R. zijn er volgens officiŽle cijfers meer dan 30.000 blinden. In vergelijking met de andere gebieden in de wereld ligt het percentage van blinden in de TAR ver boven het gemiddelde. Oorzaken van blindheid zijn te vinden in zowel klimatologische als hygiŽnische omstandigheden: stof, wind, hoge ultraviolette straling, roet veroorzaakt door stoken met kolen en/of Yakontlasting, een tekort aan vitamine A op jonge leeftijd. Onvoldoende medische zorg speelt ook een belangrijke rol. Cataract oftewel staar is een veel voorkomende aandoening. In de meeste gevallen van staar is een operatie mogelijk waarna het zicht weer gedeeltelijk of in zijn geheel terugkeert. Het Rode Kruis en andere organisaties organiseren speciale oogkampen om mensen met een staaraandoening te opereren. Er blijft echter een grote groep mensen over die niet geopereerd kan worden. Speciaal voor deze groep mensen en de overige blinden in de TAR is het Braille Without Borders training centrum in Tibet opgezet.

GESCHIEDENIS

In de zomer van 1997 heeft Sabriye Tenberken, zelf blind, de mogelijkheid voor het opzetten van een opleidingsinstituut voor blinden in de TAR onderzocht. Ze heeft ontdekt dat er geen programma’s bestonden voor het opleiden of integreren van blinden in de T.A.R. en daarom toen het initiatief genomen om een project voor slechtzienden en blinden op te zetten.


Het Tibetaans Braille schrift


Een deel van het Tibetaans Braille Alfabet

Voor haar studie heeft Sabriye Tenberken een Tibetaans Braille schrift ontwikkeld. Dit schrift combineert de principes van het Braille systeem met de speciale codes van het Tibetaanse lettergrepensysteem. Dit script werd gelezen door een Tibetaan, Loden Sherap Dagyab Rinpoche, die het zeer inzichtelijk en makkelijk te begrijpen vond. Een dergelijk script bestond nog niet.

“Dit script kan blinden in Tibet een geheel nieuwe toekomst geven”, zei hij en stelde voor dat Sabriye het script daarom in de praktijk zou moeten brengen

BEGIN SITUATIE PROJEKT

Sabriye Tenberken en Paul Kronenberg zijn in Mei 1998 vanuit Europa naar Tibet vertrokken om het trainings centrum voor blinden op te starten. Na het inrichten van het schoollokaal,  de slaapzalen en keuken werden 6 kinderen vanuit verschillende dorpen naar Lhasa gehaald. Omdat de kinderen uit verschillende gebieden komen waar verschillende dialecten gesproken worden,
was het in het begin even wennen om elkaar goed te kunnen verstaan. Een lerares werd geÔnstrueerd in de speciale technieken voor blinden en in het Tibetaans Braillesysteem. Begin juni is het onderwijs voor de eerste kinderen gestart. Met behulp van houten plankjes, voorzien van klittenband-stippen, werd het Braillescript onderwezen. De kinderen waren erg enthousiast en binnen 6 weken hadden ze alle 42 letters van het Tibetaanse alfabet onder de knie.

In Tibet wordt blindheid of gehandicapt zijn ivm het geloof gezien als een soort straf. In het voorgaande leven heeft de betreffende persoon iets verkeerd gedaan en is daarom nu "gestraft" met blindheid of een handicap. Het project werkt daarom ook hard aan voorlichting van de lokale bevolking. De medewerkers van het project zorgen voor uitleg wat blindheid precies betekent en welke mogelijkheden deze groep mensen hebben. De Tibetanen en Chinezen die het project bezoeken staan open voor dit soort informatie omdat ze zien dat de kinderen die onderwijs genieten
tevreden en gelukkig zijn. De ligging van het project speelt ook een belangrijke rol. Het gebouw waar het project huist ligt vrijwel in het centrum van Lhasa. De Jokhang, DE belangrijkste en heiligste tempel in het land ligt op nog geen 500 meter afstand. Alle pelgrims en nomaden komen naar Lhasa om dit heiligdom te bezoeken. De blinde kinderen zijn hier ook vaak inclusief de witte blindenstok te vinden. De bevolking wordt op die manier geconfronteerd met blindheid waardoor de bekendheid van het project onder de bevolking snel toeneemt.


NAAMSVERANDERING

In het najaar van 2002 hebben Sabriye Tenberken en Paul Kronenberg een naamsverandering van de de organisatie doorgevoerd.
De nieuwe naam is "Braille Without Borders". (Braille Zonder Grenzen) Er is voor deze naam gekozen omdat deze drie belangrijke betekenissen voert, te weten: "Braille" als basis voor het alfabetiseren van blinde mensen."Zonder Grenzen" zodat de organisatie waar dan ook ter wereld ingezet kan worden. En ten derde en deze is voor de nieuwe organisatie extra belangrijk "Zonder Grenzen" omdat er geen grenzen voor blinde mensen mogen worden vastgelegd. Ieder individu, blind of slechtziend zal de kans moeten krijgen om zijn eigen grenzen te leren kennen en te bepalen. Daarvoor is het noodzakelijk dat ieder individu door zienden wordt aangemoedigd en niet wordt gehinderd deze persoonlijke grenzen te bepalen. Braille Zonder Grenzen wil blinde mensen dmv het Brailleschrift alfabetiseren waardoor ze toegang krijgen tot literatuur en daardoor tot kennis. Kennis geeft ze de mogelijkheid een beroep te leren/ uit te oefenen wat kan leiden tot volledige integratie in en acceptatie door de maatschappij. Het rehabilitatie en trainingscentrum voor blinden in Tibet is nu een project van Braille Without Borders.
 
In 2003 heeft Braille Without Borders vele aanvragen ontvangen van blinde mensen uit ontwikkelingslanden. Wanneer kan BWB een project in hun land komen opzetten?. Daarom is het idee ontstaan om een internationaal trainingscentrum op te bouwen waar blinde mensen uit ontwikkelingslanden worden opgeleid zodat ze in staat zijn hun eigen trainingscentra op te bouwen in eigen land. Zij spreken de lokale taal, kennen de lokale cultuur en kunnen direct naar de lokale overheden stappen om te vragen naar ondersteuning. Bovendien zijn zij een deel van de blinde mensen in hun eigen land en niet een "langneus" (Westerling) die hen komt vertellen hoe ze moeten werken.

In 2005 is er een start gemaakt om dit centrum te realiseren. In Kerala, in het Zuiden van India, werd een stuk land gekocht. Inmiddels zijn de ontwerpen voor de gebouwen klaar en zodra de bouwvergunning binnen is kan er met de bouw worden gestart.


BWB iIN TIBET BESTAAT UIT 4 PROJEKTEN

1. VOORBEREIDINGS SCHOOL VOOR BLINDE KINDEREN

Omdat Tibet erg groot is en de gebieden erg moeilijk bereikbaar zijn is er besloten om de kinderen naar Lhasa te halen en aldaar op te leiden. Uit financieel en organisatorisch oogpunt is het eenvoudigweg te moeilijk om een individueel trainingsprogramma in deze afgelegen gebieden op te zetten. Er is besloten om een internaatschool voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar te openen. Tibetaanse schoolboeken worden geproduceerd in de Brailleboekdrukkerij van het project. Chinese basisschoolboeken worden van het Braille Publishing House in Peking gekocht.

Het programma is opgezet in 2 semesters van elk 10 maanden. Tussen deze semesters worden de kinderen teruggebracht naar het geboortedorp. Met het Tibetaanse nieuwjaar verblijven de leerlingen 8 weken met hun familie, op deze wijze wordt het contact tussen het kind, familie en geboortedorp onderhouden. We hebben een "hazen klas" voor de gevorderde leerlingen, een "Tijger klas" voor alle nieuwkomers ouder dan 6 jaar en een "muizen klas" voor leerlingen tussen 4 en 6 jaar. De vakken in de school zijn: Chinees, Tibetaans en Engels Braille en rekenen. Verder ontvangen de kinderen  mobiliteits- en orienterings-training. Ook worden speciale blindentechnieken onderwezen waardoor dagelijks levensvaardigheden geen probleem meer vormen. Ook wordt er muziek, sport en gymnastiek onderwijs gegeven. 

2. EEN TIBETAANSE BRAILLEBOEKDRUKKERIJ

Omdat het Tibetaans Braille schrift nieuw is bestonden er nog geen boeken. Daarom is er gestart met de productie van school- en leesboeken. Een computerprogramma dat geschreven Tibetaans vertaald in Tibetaans Braille werd geschreven door een Duitse blinde wiskundige, Eberhard Hahn. 

Tibetaanse teksten kunnen via de Wyllie om-spelling in een computer worden ingetypt, het programma vertaalt deze om-spelling in het Tibetaans Braille schrift, wat dan met behulp van een Braille printer kan worden afgedrukt . Na 3 jaar ontwikkeling en voorbereiding zijn in Augustus 2001 de eerste Tibetaanse Braille schoolboeken gedrukt.

3. ZELF-INTEGRATIE PROJECT

Al na een half jaar na aanvang van het projekt waren de eerste resultaten zichtbaar. De blinde kinderen leerden in het projekt lezen en schrijven, ontvingen mobiliteitstraining en leerden alledaagse vaardigheden die ze in staat stelden meer onafhankelijk te worden. Wat echter het meeste opviel was dat ze ervaringen over "blind zijn" uitwisselden met andere kinderen en door de nieuw geleerde vaardigheden een flinke portie zelfvertrouwen opbouwden. Na de opleiding integreren de leerlingen zichzelf in de maatschappij of in een reguliere basisschool. Enkele voorbeelden van integratie: Vijf leerlingen die de medische massage/ fysiotherapie opleiding in het centrum hebben gevolgd hebben in December 2004 hun eigen praktijk geopend, 1 leerling werkt als reisgids. 9 andere leerlingen gaan sinds October 2003 naar een reguliere basisschool. BWB drukt de benodigde schoolboeken en de leerlingen hebben speciale Brailletypemachines waarmee ze tijdens de les aantekeningen kunnen maken. Na 5,5 jaar is gebleken dat indien blinde mensen een vaardigheid of speciale kennis hebben, ze in de maatschappij geaccepteerd worden. BWB heeft daarom het doel om blinde mensen op te leiden zodat ze hun leven in eigen hand kunnen nemen.
Voor de integratie van de eerste leerlingen hebben we hulp van medewerkers van Handicapped International en Save the Children ontvangen. Medewerkers van deze organisaties bezoeken met regelmaat de school waar de leerlingen zijn geintegreerd.

4. BEROEPSOPLEIDING

Dit is een groot programma dat in kleine stappen is opgezet.  In de volgende sectoren kunnen de blinde leerlingen, na een adequate training, werkzaamheden uitvoeren:

 • Traditionele Tibetaanse / Chinese massage gecombineerd met Fysiotherapie, pols diagnose en acupressuur. In Tibet bestaan verschillende ziektes die (tot nu toe) niet genezen kunnen worden: Big Bone Disease, Artritis, Rachitis, rugklachten.  Big Bone Disease is een ziekte waarbij vervormingen optreden van de gewrichten. Artsen zonder Grenzen, BelgiŽ, zijn al verschillende jaren aan het onderzoeken waardoor deze ziekte veroorzaakt wordt. Helaas is de oorzaak nog niet gevonden waardoor er nog geen geneesmiddel ontwikkeld kon worden. Dmv. Fysiotherapie en massage kunnen patiŽnten die onder deze ziekte lijden van de pijn verlicht worden. In China is het beroep masseur gereserveerd voor blinden en doven. De training is van start gegaan in November 2000 en de eerste 5 leerlingen hebben inmiddels hun eigen massagekliniek geopend. 
 • In Shigatse, ongeveer 270 Km ten Westen van Lhasa heeft BWB een trainingsboerderij opgebouwd waar de blinde leerlingen uit de volgende vakken kunnen kiezen:
 • Veeteelt gekoppeld aan zuivelproductie: Melk, yoghurt, kaasproductie. Vele blinden zijn nomaden en boeren die op latere leeftijd blind worden. Ze hebben het vak in de vingers zitten maar werken niet meer omdat ze blind geworden zijn. Het project traint blinde jongeren, nomaden en boeren in speciale blinden-technieken, waardoor ze toch weer een deel van hun vak uit kunnen oefenen. In de zomer van 2005 heeft Marinus Post, een ervaren Nederlandse kaasmaker in de boerderij in Shigatse een training verzorgd en sindsdien wordt er kaas gemaakt. Omdat het karakter van de kaas ietwat op een Peccorino lijkt is de kaas "Tibetino" gedoopt.
 • Tuin- en akkerbouw: In 6 kassen en op een oppervlakte van ongeveer 10 Hectare landbouwgrond worden de blinde leerlingen getraind in het kweken van groenten, granen en andere gewassen.
 • Handwerk: Breien, weven van tapijten, pottenbakken, mandenvlechten, kaarsen maken. Dit zijn handvaardigheden, die door blinden kunnen worden uitgeoefend, maar wat belangrijker is, de geproduceerde produkten zijn noodzakelijk in het dagelijks leven waardoor de blinden zelf inkomen kunnen genereren.
 • In het project worden de leerlingen ook getraind in het gebruik van computers en het gebruik van speciale hulpmiddelen zoals een Brailledisplay,speech-synthesizer etc.


ONDERSTEUNING:

Indien u een donatie voor de projecten van Braille Without Borders (Braille Zonder Grenzen) wilt maken, dan kan dat op de volgende bankrekening:
BELANGRIJK: graag uw naam en e-mail adres of woon adres vermelden.

 Stichting Doel voor Ogen
Bank: ABN - AMRO,
Amsterdam
Rekening nummer: 53 92 38 120
t.n.v.  "Doel voor Ogen" of "BZG"

IBANnr: NL21ABNA0539238120
Swift-BICnr: ABNANL2A
KvK. 34109772

of

U kunt ook online doneren: via Paypal:
(De paypal pagina is in het Duits)

HARTELIJK DANK VOOR UW ONDERSTEUNING!!


ONDERSCHEIDINGEN
 • In December 2000 heeft Sabriye Tenberken in Berlijn de "Charity Bambi" mogen ontvangen.
 • De stichting kerk en wereld uit Geleen heeft het project in Mei 2000 onderscheiden met de "zilveren Jandaia".
 • In 2001 werd Sabriye Tenberken door het Wereld Economisch forum gekozen tot Global Leader of Tomorrow.
 • In September 2002 hebben Sabriye Tenberken en Paul Kronenberg van de Wolfgang von Goethe Stiftung de Albert Schweizer prijs in ontvangst genomen. De prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten om minder bedeelde medemensen te helpen. Albert Schweizer Award.
 • In September 2002 is het project onderscheiden met de "Nuernberger Teddy fuer Menschenliebe".
 • Op 7 October 2003 heeft de Ambassadeur van Nederland residerend in Beijing, F. de Heer, Sabriye Tenberken en Paul Kronenberg in de  naam van de Nederlandse Koningin tot   "Ridders in der orde van Oranje Nassau" benoemd.
 • Op 7 Februari 2004 is Paul Kronenberg in zijn geboorteplaats Venray onderscheiden met de Bronzen Peelhaas.
 • Op 26 Februari 2004 is Sabriye Tenberken voor haar boek "Mijn weg leidt naar Tibet" onderscheiden met een Christopher award.
 • Op 26 October 2004 heeft TIME magazine Sabriye de EUROPEAN HERO AWARD 2004 toegekend.
 • Op 11 November 2004 heeft TIME magazine Sabriye de ASIAN HERO AWARD 2004 toegekend.
 • Op 11 January 2005 is Sabriye door het World Economic Forum geselecteerd als "Young Global Leader".
 • Op 2 Maart ontvangt Sabriye in New York de "Luce Hadley Award for Courage". Deze prijs wordt verleend door het Wings Trust
 • Juni 2005: bekendmaking dat Sabriye Tenberken samen met 999 andere vrouwen wereldwijd is genomineerd voor de Nobel prijs voor de vrede 2005.
 • Op 4 October 2005 heeft Sabriye in Berlijn het "Bundesverdienst kreuz" uit handen van de Duitse president ontvangen.
 • Op 5 December 2005 hebben Sabriye Tenberken en Paul Kronenberg in Berlijn de Nationale Fundraising award ontvangen. Deze prijs werd gegeven omdat Braille Without Borders niet werft met medelijden maar met het potentieel van de blinde leerlingen.
 • In September 2006 heeft Sabriye Tenberken de "Chomolongma Friendship Award" ontvangen van de regering van de Tibetaanse Autonome Regio.
 • October 2006 heeft Sabriye Tenberken de "National Friendship Award" van de Chinese regering in Peking in ontvangst genomen
 • October 2006: Braille Without Borders ontvangt de "Mother Theresa Award".
 • October 2006: Sabriye Tenberken ontvangt de "Mother Theresa Award".
 • November 2008: Sabriye ontvangt de “Goldene Bild der Frau” in Berlijn. De prijs wordt door Duitsland's grootste vrouwen tijdschrift “Bild der Frau” uitgereikt.
 • November 2008:  De National Braille Press in Boston overhandigt Sabriye de “Hands On Award” voor haar boek “Mijn weg leidt naar Tibet". 
 • December 2008: Sabriye Tenberken wordt verkozen tot 1 van de 15 meest invloedrijke buitenlandse experts in de laatste 30 jaar in China.
 • December 2008:  Sabriye Tenberken ontvangt de "Life Award" in Innsbruck, Oostenrijk. 
 • April 2009: Sabriye ontvangt het “Marburger Leuchtfeuer” uit handen van de burgemeester van Marburg, Duitsland
 • November 2009: Sabriye ontvangt de “You bring Charm to China Award” van Tianjin TV, China Right here 
 • January 2010: Sabriye wordt verkozen tot Chinese Connection - Top Tien Internationale vrienden van China
 • January 2010: Sabriye ontvangt de "Who warmed your heart in 2009"award in China.
 • Mai 2011: 'Incite Excellence Award in Sociaal Ondernemerschap 2011"
 • Maart 2012: Sabriye en Paul ontvangen de "Bornheimer Award"

DOCUMENTAIRES

 • In October 2000 is er een documentaire over het project uitgekomen: "Mit anderen Augen". NDR Regie: Uwe Gooss, Kamera: Manuel Rennert.
 • In November 2002 is er een door Geo TV opgenomen reportage verschenen onder de titel:"Bilder Hoeren". (Beelden horen). Regie: Ilka Franzmann, Kamara: Christopher Rowe, Geluid: Ulla Koesterke.
 • In Maart 2004 is er een nieuwe dokumentaire in Duitsland verschenen waarin het verhaal wordt verteld over een blinde jongen die uit zijn kleine dorp naar het rehabilitatie entrainingscentrum in de grote stad verhuist. De film heet "Tibets blinde Kinder". (NDR)
 • In 2008 is de dokumentaire "BLINDSIGHT" op DVD verschenen. In deze indrukwekkende dokumenataier wordt het leven van 6 van onze leerlingen beschilderd die samen met Erik Weihenmayer, zijn team en ons de "climbing blind 2004" expeditie naar de Lagpa Ri hebben ondernomen. U kunt de DVD op volgende website bestellen: BLINDSIGHT DVD

BOEK

Sabriye Tenberken heeft drie boeken geschreven:
"Mijn Weg leidt naar Tibet" is een boek waarin de geschieden van het project wordt verteld, ook beschrijft Sabriye hoe zij de wereld   als blinde persoon ziet. Het boek over de geschiedenis van het project is in Nederland uitgegeven door Serene/Muntinga (2001).

"Tashis neue Welt" is een kinderboek over een Tibetaanse jongen die blind wordt en de wereld nu vanuit een ander perspectief ziet.

Het laatste boek draagt de titel "Met andere Ogen". Het beschrijft ons zevende jaar in Tibet en ook de "Climbing Blind Expeditie" wordt in het boek beschreven. Meer informatie over de boeken van Sabriye vindt u onder  "Mijn weg leidt naar Tibet"
en "Met andere Ogen"Vrijwilligerswerk en het rehabilitatie en trainings centrum in Lhasa:
Een van de doelen van Braille Without Borders is om de verantwoordelijkheid van het management in de toekomst aan de lokale staf over te dragen, daarom is er geen plek voor buitenlandse vrijwilligers. Braille Without Borders verontschuldigd zich daarvoor en hoopt, dat u onze doelstelling begrijpt.

Voor mogelijke vrijwiligers posities in ontwikkelingslanden kijk op 1 van de volgende sites:

http://www.vso.org.uk/volunteering/
http://www.unvolunteers.org/
http://www.volunteering-ni.org/
http://www.isv2001.org/en/welcome/

Veel succes,

Het Braille Without Borders team.

All Contents Copyright ©2005 Braille Without Borders All Rights Reserved.
Web site sponsored by National Importers Inc.
Web Design sponsored by Summa Systems Ltd.