Braille
 without borders the right to be blind without being disable

HOME

BWB IN TIBET

NIEUW
Niewsbrieven

------------------------------

MEDIA:

BOEKEN
Mijn weg leidt naar Tibet
Met andere Ogen

DOCUMENTAIRE

BLINDSIGHT
Sabriye & Paul Interview
CCTV 9 - talkshow

------------------------------

ONDERSTEUNING

Donaties
Stichting doel voor ogen
Foerderkreis Duitsland


Kunstkaarten

------------------------------

Bezoekers-tijden Projekt
Contact

------------------------------

BWB IN KERALA

kanthari
Aanmelden kanthari

Klik om font groter te maken
Klik om font kleiner te maken


  NIEUWSBRIEF MEI 2006


beste allemaal,

het is alweer een tijdje geleden, dat we een update hebben gegeven over de ontwikkeling van de Braille Zonder Grenzen projekten. Er is weer erg veel gebeurd en daarom hier een overzicht.


LHASA:
Het is lente in Lhasa, smorgens vroeg krabbelt de zon over de hoge bergtoppen ten Oosten van de Lhasa vallei. De kracht van de zonnestralen dringt warm en aangenaam het schoolgebouw binnen. In de tuin staan de perenbomen in bloei maar de schijn bedriegt. Overdag is het weliswaar al zomers warm, s'avonds echter als de zon achter de bergtoppen in het Westen van Lhasa is gezakt, zakt de temperatuur echter net zo snel. Donkere wolken trekken vanuit elke hoek over het Lhasa dal en bedekken snachts de bergen rondom een witte poederdeken. Dit is typisch voor de tijd van het jaar. In Mei en Juni is er normaal gesproken nog een periode van pure zonneschijn zonder dat er ook maar 1 drup regen valt. Juli tot begin September is het dan nat, het schijnt dat de moesson met het jaar heviger wordt en we hopen dat dit jaar door de hevige regenval niet al te veel wegen worden weggespoeld en oogsten worden vernietigd.

Vorig jaar hebben 5 blinde leerlingen in het stadcentrum van Lhasa hun eigen massage kliniek geopend. Naast buitenlandse toeristen zijn er ook steeds meer Chinese en Tibetaanse patienten die de kliniek bezoeken. De medische masseur die de 5 bovengenoemde leerlingen heeft opgeleid traint nu 4 nieuwe blinde leerlingen.

De Brailleboekproduktie wordt nu geheel verzorgt door de lokale medewerkers en leerlingen, ze hebben geleerd hoe ze Tibetaanse, Chinese en Engelse teksten in kunnen typen zodat deze in het desbetreffende Brailleschrift kunnen worden geprint.

Massage kliniek en leerlingen in Engeland
        Graduates at work in their own massage clinic                                Nyima and Kyila in London


8 blinde leerlingen gaan al naar de reguliere basisschool en in de komende maanden voegen zich hier nog eens 6 leerlingen aan toe. Ze ontvangen de benodigde schoolboeken in Braille en hebben een Brailletypemachine waarmee ze aantekeningen maken. De leraar of lerares zegt hardop wat ze ook op het bord schrijft en zo kunnen de leerlingen zonder problemen de lessen volgen. De leerlingen die zich tot nu toe al zelf geintegreerd hebben behoren toe tot de beste leerlingen in hun klas.

Een van deze leerlingen, Yudun, is inmiddels in het project in Lhasa teruggekeerd. Zij is hier als trainee om in de toekomst een rol te gaan spelen in het management van de school. Met haar motivatie, energie en positieve uitstraling is ze bovendien een goed voorbeeld voor de andere leerlingen. Ze drukt boeken, vertaalt voor ons bij officiele vergaderingen, leidt touristen rond en onderwijst de jonge leerlingen.

Nyima en Kyila zijn twee leerlingen, die afgelopen September naar Engeland zijn vertrokken om daar Engels te leren. Op dit moment is Kyila bezig met de voorbereiding op een Cambridge certificaat test. Ze hebben beide veel geleerd en komen eind Juli terug naar Lhasa. Kyila zal dan enkele management taken van ons gaan overnemen. Nyima zal als leraar Engels worden ingezet.


SHIGATSE: Zuivelboerderij
Op ongeveer 250 km ten Westen van Lhasa ligt het kleine Tibetaanse dorpje Pelshong. Nog eens 20 km verderop ligt Shigatse. Sinds de zomer van 2005 ligt er een compleet nieuwe strip glanzend zwart asphalt tussen Lhasa en Shigatse. De reisduur tussen deze twee grootste steden in Tibet bedraagt daardoor nog maar 3 uur en 45 minuten in vergelijking met de moeizame 8 tot 10 uur voorheen. De weg voert tussen verschillende diepe bergkloven en rakelings langs wilde rivieren. Na ongeveer tweederde van de route verschijnt er een gigantisch vlak dal waar de Yarlong Tsangpo, een van de grootste rivieren in Tibet zich als een slang doorheen meandert. In het voor en najaar zijn er op de eilandjes in de rivierdelta vele eenden, ganzen, kraan- en andere trekvogels te vinden. In het geheel een uniek stuk natuur.

Bijna aan het einde van dit dal zijn we sinds April 2004 bezig om een woest grondstuk, 160.000 m2 groot, in een zuivelboerderij te veranderen. Oorspronkelijk was het een kazerne, later een school voor Tibetaanse medicijnen. In de afgelopen 2 jaar hebben we enkele van de oude barakken die erg slecht onderhouden waren, gerenoveerd, wegen en waterleidingen aangelegd, grote stukken land vlak gemaakt zodat het als akkerland gebruikt kan worden, 6 kassen, een kaasboerderij en enkele stallen gebouwd. Dankzij de hulp en advies van verschillende specialisten zijn er nieuwe gewassen verbouwd: rogge, tarwe, suiker en voederbieten, verschillende groenten, kruiden en ook bloemen zoals tulpen en narcissen en is de kaasproduktie van start gegaan.

Sinds de lente van 2005 worden de eerste blinde leerlingen in de boerderij getraind. Bij aankomst in de boerderij ontvangen de blinde leerlingen een 1 week durende training in alle vakken waaruit ze later er 1 kunnen kiezen waarin ze volledig getraind gaan worden: veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, kaasmaken, compostproduktie, tapijtweven of breien. In de komende maanden willen we ook gaan starten met een training in het maken van zeep en kaarsen.

Kalf en zonne-energie in de boerderij                        Moeder en dochter "Pelgye"                         Gebruik van zonne-energie in de boerderij

Op dit moment zijn we bezig met de bouw van nieuwe toiletten. Bij deze toiletten wordt de urine gescheiden van de excrementen opgevangen. Het voordeel hiervan is dat de excrementen sneller kunnen fermenteren en ze daardoor beter te gebruiken zijn voor compost. Meer info over deze methode: http://www.ecosanres.org/
In de komende maanden wordt er gestart met compost produktie waarbij het keukenafval, groenafval van de boerderij en verder al het andere afval gesorteerd en omgezet wordt in compost dat in de boerderij wordt gebruikt.

Afgelopen week is er kalfje geboren. 1 van de leerlingen heeft haar "Pelgye" gedoopt wat "Groei" en "mogelijkheid" betekent. Het totaal aantal koeien komt daarmee op 7.. Om de kwaliteit van de melk die we in de kaasboerderij verwerken zelf in de hand te houden willen we deze zomer het melkvee gaan uitbreiden. De produktie van gewassen op het land wordt specifiek afgestemd voor kwaliteits koeienvoer.
 
De medewerkers in de boerderij ontvangen in de komende maanden een marketingtraining. We willen de kaas en ook de andere produkten die in de boerderij worden geproduceerd gaan vermarkten zodat de inkomsten die daaruit voortkomen een deel van de lopende kosten van de boerderij kunnen dekken. Op dit moment wordt de kaas al verkocht aan toeristen die de projecten in Lhasa en Shigatse bezoeken.


KERALA
Groen is de overheersende kleur in het landschap waarin de nieuwe "International School of Development and Projectplanning" wordt gebouwd. Palm-, Mango- en Jackfruitbomen zorgen voor een tropische sfeer. Het grondstuk ligt direkt aan Het "Vellayani" zoetwater meer op ongeveer 10 km afstand van de kust, op 15 km van het internationale vliegveld en op ongeveer 12 km van het stadscentrum van Thiruvananthapuram, de hoofdstad van Kerala. Twee jar geleden hebben we deze staat in het Zuiden van India voor het eerst bezocht met als doel een geschikte plek te vinden voor de realisatie van een internationaal trainingscentrum waar we (hoofdzakelijk) blinde leerlingen uit ontwikkelingslanden willen opleiden zodat zij in staat zijn in hun eigen land eigen Braille Zonder Grenzen projekten te starten. Op deze wijze kan het concept van Braille Zonder Grenzen wereldwijd worden toegepast waardoor er meer en meer kansen voor blinde kinderen worden gecreerd zodat ook zij toegang hebben tot regulier onderwijs.

Tijdens het eerste bezoek hebben we meer als 50 grondstukken bezichtigd. Het ideale grondstuk werd echter pas op de 1 na laatste dag van ons bezoek gevonden. De rustige buurt waarin het gelegen is heet Kalliyoor.

Tijdens de drie volgende bezoeken aan Kerala hebben we een Charity Trust opgericht, samen met een lokale architect een ontwerp voor het te bouwen centrum gemaakt en een bouwondernemer gevonden die het geheel gaat bouwen. In Maart 2006 waren we in Trivandrum om de bouwvergunning te regelen. Sinds afgelopen week is de bouw van start gegaan en we hopen in de herfst van 2007 de eerste leerlingen te kunnen ontvangen. We bouwen in een milieuvriendelijke stijl met een regenwater-recyclingsysteem, een biogasinstallatie en we willen ook zonne- en wind-energie gaan toepassen. We hebben een supervisor en een managing director aangenomen die ervoor zorgen dat de bouw activiteiten volgens plan en officiele regels worden uitgevoerd.

Geplande bouw in Kerala
  De geplande gebouwen op de studie-campus. Op een 2e grondstuk worden staffquarters en kantoor gebouwd.


De maximale capaciteit van het centrum zal bij 40 leerlingen liggen. We verwachten van de toekomstige leerlingen, dat zij 75% van de kosten van hun studie gaan dragen. We weten dat deze leerlingen uit ontwikkelingslanden komen en waarschijnlijk geen geld hebben. Het doel van de bijdrage is dat zij geconfronteerd worden met fondsenwerving. Als zij in de toekomst hun eigen projecten willen opbouwen is dit 1 van de eerste obstakels die ze zullen tegenkomen. Omdat het gemakkelijker is gemotiveerde mensen op te leiden dan opgeleide mensen te motiveren willen we op deze manier de echt gemotiveerde leerlingen eruit filteren. Tijdens de 1 jarige opleiding wordt er veel van de leerlingen verwacht: creativiteit, innovatie en motivatie. Zij worden opgeleid in de volgende vakken: fondsenwerving, public relations, management, project planning, computer technieken, communicatie, omgang met media etc.
Als de leerlingen dan naar hun geboorteplaats terugkeren kunnen ze eigen Braille Zonder Grenzen of andere sociale projekten starten. Uiteindelijk kennen zij hun cultuur, spreken de lokale taal en kunnen direkt naar de lokale overheid, organisaties en/of bedrijven stappen om ondersteuning aan te vragen. Het doel is dat de projekten die door de leerlingen in hun eigen landen worden opgezet ook met geld uit die landen worden gefinancierd.

Op deze website is meer over het Kerala concept te lezen.


ALGEMEEN

Dit jaar is volgepland met aktiviteiten. In Juni zijn we uitgenodigd om in Los Angeles de jaarlijkse "Academy of achievement Summit" bij te wonen. We kunnen dit combineren met een uitnodiging van een WEF bijeenkomst in San Francisco voordat we weer naar Lhasa terugkeren. Aansluitend ga ik naar Kerala om daar de bouwaktiviteiten te checken. Sabriye blijft in Lhasa om aan de curicula van het studieprogramma te werken. We treffen ons begin Juli in Bangkok vanwaaruit we naar Australie vliegen waar we zijn uitgenodigd om het project aan een potentiele sponsor voor het Kerala project te presenteren. Het is ons eerste bezoek aan Australie en we willen het BWB project door enkele presentaties daar wat meer bekendheid geven. Op de terugweg presenteren we de BWB filosofie op de "International Council for Education of the Visually Impaired" (ICEVI) conferentie in Kuala Lumpur. In Augustus zijn we dan weer in Tibet om alles voor de winter voor te bereiden.
Sabriyes nieuwe boek "Das siebte Jahr"
ISBN: 3-462-03691-2
Uitgever: Kiepenheuer & Witsch
wordt eind Augustus gepubliceerd en daarom staat begin September een boekpresentatie en fondsenwervingstour gepland in Duitsland.

Hoogstwaarschijnlijk zal een Nederlandse vertaling begin 2007 worden uitgegeven door Sirene-Muntinga.
'Buchcover  
Dankzij gemotiveerde en verantwoordelijke medewerkers draaien de projekten al voor een groot deel zonder ons. We hebben daarom de tijd om tussen de projekten op en neer te pendelen.

Fondsenwerven neemt helaas nog erg veel tijd en energie in beslag. We hopen dat dit in de toekomst gemakkelijker mag/gaat worden. Namens alle leerlingen en medewerkers van de BWB projekten willen we iedereen hartelijk danken voor  de ontvangen ondersteuning!

Met vele groeten vanuit een zonnig maar fris Lhasa,

Paul
PS ook van Sabriye